SKIKK en het Milieu

Als duurzame onderneming zetten we steeds meer in op ecologische en milieuvriendelijke producten. Producten die minder schadelijk voor het milieu zijn en die gemaakt zijn door mensen die hiervoor een eerlijk loon hebben ontvangen.

Laten we beginnen bij het belangrijkste:  "Hoe staan we ervoor?"

We hebben sinds januari 2021 de onderstaande hoeveelheid CO2 bespaard door bijvoorbeeld over te stappen op duurzamere materialen en manieren van productie en/of gecompenseerd door samen met het WNF bossen wereldwijd te berschermen en aan te planten.  Veel bedrijven gebruiken productiebossen namelijk voor een soort greenwashing van hun bedrijf maar dit is geen duurzame oplossing.  De bomen welke wij samen met het WNF planten en beschermen blijven daarom eeuwig durend bestaand en beheerd, het zijn dus geen productie bossen.  

Bomen geplant en/of beschermd samen met het WNF:   

SKIKK plant bomen5238  

Co2 besparing en/of compensatie:

Totaal compensatie (2024) : 46.368,31 KG
Totaal compensatie : 257.566,81 KG

Deze gegevens worden maandelijks geupdate en in de toekomst nog verder aangevuld en gespecificeerd.  Samen strijden we voor het beschermen en herstellen van de aarde met open informatie voorziening.

SKIKK en het Wereld Natuur Fonds; 1 biljoen bomen planten

Samen met WNF kunnen we het tij keren. We zorgen voor levende bossen en een leefbare aarde. Ons gezamelijke doel: in 2050 een biljoen bomen beschermen of aanplanten.

Klimaat Compensatie

Voor elke verkochte SKIKK laptop of desktop plant het WNF 1 boom die zolang gezond eeuwig blijft staan. De eerste krijg je van ons en je hebt vooraf en achteraf de mogelijkheid om door middel van extra bomen meer te compenseren. En bij onze meest duurzame laptops zoals de SKIKK Green serie planten we er zelfs 2 standaard.

Waarom we dit doen? Elke door SKIKK geleverde laptop, voorzien van 'grijze' stroom, procudeert per jaar ongeveer net zoveel Co2 als dat 1 enkele boom per jaar kan omzetten naar zuurstof en biomassa. Door dit verbruik voor de periode van 1 jaar voor u te compenseren kunt nog prettiger gebruik maken van uw laptop, we zorgen er dus niet alleen voor dat u een prettige laptop hebt om uw werk of hobby uit te oefenen, maar ook dat u deze gebruikt in de wetenschap dat u door hem bij ons te bestellen denkt aan het milieu.

Onze Green serie laptops zijn van ecologisch opgebouwde behuizing, om deze extra te stimuleren vergoeden we bij deze apparaten zelfs 2 jaar het 'grijze' stroomverbruik in Co2 compensatie.

 

In 2030 willen we ervoor zorgen dat:

  • 50% van alle bossen wereldwijd beschermd of goed beheerd wordt;
  • ontbossing gestopt is;
  • 350 miljoen hectare bos hersteld is.

Gebieden beschermen

We streven naar het realiseren van beschermde gebieden en helpen deze goed te beheren. Dit doen we door de lokale bevolking te betrekken bij het beheer van het gebied, parkwachters op te leiden en hulpmiddelen als radioapparatuur aan te schaffen.

Bosherstel

We herstellen bos in de gebieden waar dit het hardst nodig is. We herstellen de bodem, planten bomen aan en beschermen deze gebieden. Zo helpen we bijvoorbeeld de olifant, de jaguar en de orang-oetan door losse bosreservaten waarin hij leeft weer te verbinden.

Duurzame productie, handel en landbouw

We stimuleren verantwoord gebruik van de bossen buiten de beschermde gebieden. Samen met de lokale bevolking ontwikkelen we duurzame productiemethoden voor bosbouw, visserij en producten als paranoten, koffie en rubber, om zo minder bos te hoeven kappen voor landbouw of veeteelt.

Onderzoek

Om gericht te kunnen werken aan natuurbehoud is het heel belangrijk te weten wat er beschermd moet worden en of de manier waarop dat gedaan wordt nog steeds de juiste is. Daarom onderzoeken we onder andere hoeveel dieren en welke soorten er in gebieden zijn.

Ontbossing voorspellen

Ontbossing is dus een groot probleem. Maar als we kunnen voorspellen waar en wanneer bos illegaal gekapt gaat worden, dan kunnen we op tijd ingrijpen en ontbossing zelfs voorkomen. Het Early Warning System (EWS) waarschuwt vóór illegale ontbossing plaatsvindt.

Volledig gerecycled. Dat is ons doel.

We streven ernaar om de beste producten ter wereld te maken met materialen van de hoogste kwaliteit. Maar soms voldoen de beschikbare materialen niet aan de hoge eisen die we stellen met betrekking tot zuiverheid en betrouwbaarheid. En dus bedenken we nieuwe methoden om die problemen aan te pakken. Zoals het ontwikkelen van een speciale magnesiumlegering voor de behuizing van SKIKK Green en LYNX serie die recyclebaar is, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Papier

Al het papier dat we gebruiken wordt op verantwoorde wijze geproduceerd. Zo zijn de houtvezels in ons papier afkomstig van gerecyclede of hernieuwbare bronnen en worden geen syntetische witmakers gebruikt. Waar mogelijk wordt papier aan beide zijden bedrukt om onnodige papier verspilling te voorkomen. Facturen worden niet meer afgedrukt meegeleverd met bestellingen, maar via email verstuurd in PDF formaat en kassabonnen worden afgedrukt op BPA-vrij thermisch papier.  Wanneer onze leveranciers nieuwe vezels nodig hebben, halen zij het hout uit verantwoord beheerde bossen.

Verpakkingen

Bij het verpakken en verzendklaar maken van bestellingen worden zo milieuvriendelijk mogelijke verpakkingen gebruikt. Kartonnen dozen (uit gerecycleerd karton), papier (gerecycleerd papier, niet chemisch gebleekt), milieuvriendelijke tape (in plaats van de standaard plastic verpakkingstape).

Verpakkingen (zoals dozen en verpakkingschips) die via leveranciers worden ontvangen, worden opnieuw gebruikt. Leveranciers worden indien nodig meermaals aangesproken om milieuvriendelijke en herbruikbare verpakkingen te gebruiken.

Afval

Afval wordt zorgvuldig gesorteerd en waar mogelijk gerecycleerd (bijvoorbeeld niet herbruikbare kartonnen dozen van verpakking), afzonderlijk aangeboden aan de afval ophaaldiensten voor recycling.

Schone energie

Hernieuwbare elektriciteit

Ons Experience Center, kantoor en datacenter werkt voor 100% op hernieuwbare elektriciteit van Vattenfall (voorheen NUON). Welke zich heeft gecommiteerd aan de doelstelling "fossiel vrij leven binnen één generatie"

"Bij Vattenfall steken we al onze energie om dat ene doel te bereiken: fossiel vrij leven binnen één generatie. Het is een grote uitdaging. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar de positieve stappen die al gezet worden. Zo produceren we steeds meer fossielvrije energie. Wij zijn vastberaden om het verschil te maken."

Herbruikbare onderdelen

Veel van onze klanten hebben bijvoorbeeld nog RAM geheugen of een SSD welke prima mee kan naar hun volgende laptop of computer. Wij promoten dan ook actief om een nieuwe laptop zonder SSD of geheugen te kopen, en dit onderdeel te hergebruiken.  Zo zorgen wij samen voor minder overconsumptie en zetten we actief stappen tegen de weggooi maatschappij.

Recht op reparatie

Wij zijn van mening dat producten langer moeten meegaan, en daarom moeten ze, als ze kapot zijn, worden gerepareerd. Dit vereist dat producten zijn ontworpen voor reparatie.

De nieuwe repareerbaarheidseisen die op 1 oktober 2019 door de Europese Commissie zijn aangenomen, zijn een stap in de goede richting. Maar dit is wat ons betreft niet genoeg. Nog steeds zijn er veel fabrikanten in de wereld die het niet toe staan het product te openen, upgraden, downgraden, repareren, etc.  De filisofie van SKIKK staat hier haaks op; al onze klanten hebben hier wel het recht op.  Zo verlengen wij de levensduur van onze producten en geven wij de klant "echt" het eigendom over het product.   Zijn we er al?  Nee, er is nog lange weg te gaan. Zo werken wij er onder andere aan om reparatie handleidingen online beschikbaar te maken, etc. 

Transport

Wij gebruiken standaard DHL voor ons transport. DHL heeft zichzelf tot doel gesteld om alle logistiek gerelateerde CO2-emissie in 2050 te reduceren tot nul. Voor het verminderen van het effect van logistiek op het milieu, minimaliseert DHL het gebruik van fossiele brandstoffen en natuurlijke hulpbronnen. Door innovatie en efficiëntie in logistieke processen en transport kan DHL de belasting voor het milieu vergaand beperken. Zo vervult DHL een voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid in vervoer en logistiek.

Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

We stellen de allerstrengste eisen aan onszelf en aan onze toeleveranciers op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gezondheid en veiligheid op de werkvloer, milieupraktijken en verantwoorde inkoop van grondstoffen. Leveranciers worden indien nodig meermaals aangesproken.

Solidariteit en diversiteit

We geloven dat we onze ambities alleen kunnen waarmaken als medewerkers zichzelf kunnen en durven te zijn. We zijn dan ook trots een LHBTQ-vriendelijke onderneming te zijn. Met verschillende perspectieven en talenten zijn we in staat om creatiever en innovatiever te zijn en weten we de klant beter te begrijpen en bedienen.

Duurzaam bankieren

Met de Terra aanpak van ING kiezen wij ook voor duurzaam bankieren.

Voedsel

Op ons hoofdkantoor is er vers fruit aanwezig voor al onze medewerkers. Dit fruit is zo veel als mogelijk biologisch en van lokale boeren