SKIKK's Duurzame Reis

Geplaatst op 06 november 2023

Als duurzame onderneming zetten we steeds meer in op ecologische en milieuvriendelijke producten. Producten die minder schadelijk zijn voor het milieu en die eerlijk worden geproduceerd door mensen die een eerlijk loon verdienen. We zijn vastbesloten om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en de planeet te beschermen voor toekomstige generaties.

Laten we beginnen bij het belangrijkste: "Hoe staan we ervoor?"

Sinds januari 2020 hebben we indrukwekkende stappen gezet in onze missie om de aarde te beschermen en te herstellen. We hebben dit gedaan door over te schakelen op duurzamere materialen en productiemethoden, evenals door samen te werken met het Wereld Natuur Fonds (WNF) om bossen wereldwijd te beschermen en aan te planten. In tegenstelling tot sommige bedrijven die productiebossen gebruiken voor greenwashing, investeren we in bossen die eeuwig zullen blijven bestaan, zonder productiebelangen.

Bomen geplant en/of eeuwig durend beschermd samen met het WNF:

  • SKIKK bomen: 4559

Co2-besparing en/of compensatie:

  • Totaal compensatie (2023 t/m 7 november 2023): 90.364,89 KG
  • Totaal compensatie (sinds 1 januari 2020): 202.145,84 KG

Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt en we blijven ons inzetten voor het beschermen en herstellen van de aarde met open informatievoorziening.

SKIKK en het Wereld Natuur Fonds; 1 biljoen bomen planten

Samen met het WNF werken we aan een gedeeld doel: in 2050 een biljoen bomen beschermen of aanplanten. Het is onze collectieve inspanning om levende bossen en een bewoonbare aarde te creëren.

Klimaat Compensatie

Voor elke verkochte SKIKK-laptop of desktop plant het WNF 1 boom die eeuwig blijft staan. De eerste boom krijgt u van ons, en u heeft zowel vooraf als achteraf de mogelijkheid om extra bomen te planten om uw CO2-voetafdruk verder te compenseren. Onze meest duurzame laptops, zoals de SKIKK Green serie, planten standaard zelfs 2 bomen per verkoop.

Waarom doen we dit? Elke door SKIKK geleverde laptop, aangedreven door 'grijze' stroom, produceert jaarlijks ongeveer evenveel CO2 als een enkele boom in een jaar kan omzetten in zuurstof en biomassa. Door dit verbruik voor u te compenseren, kunt u met een gerust hart uw laptop gebruiken, wetende dat u bijdraagt aan het milieu door deze bij ons te bestellen.

Onze Green serie laptops hebben ecologisch opgebouwde behuizingen, en om dit extra te stimuleren, vergoeden we gedurende 2 jaar het 'grijze' stroomverbruik in CO2-compensatie.

In 2030 willen we ervoor zorgen dat:

  • 50% van alle bossen wereldwijd beschermd of goed beheerd wordt.
  • Ontbossing gestopt is.
  • 350 miljoen hectare bos hersteld is.

Onze Inzet

We zetten ons in voor het realiseren van beschermde gebieden en helpen deze goed te beheren door lokale gemeenschappen te betrekken, parkwachters op te leiden en benodigde hulpmiddelen aan te schaffen. We herstellen bossen waar dit het hardst nodig is, door de bodem te herstellen, bomen te planten en deze gebieden te beschermen. We bevorderen duurzame productiemethoden voor bosbouw, visserij en andere producten in samenwerking met de lokale bevolking. Bovendien investeren we in onderzoek om effectief natuurbehoud te ondersteunen en ontbossing te voorspellen en te voorkomen.

Volledig Gerecycled. Dat is ons Doel.

We streven naar de productie van de beste producten ter wereld met materialen van de hoogste kwaliteit. Onze SKIKK Green, Loki & Niflheim series zijn vervaardigd met een speciale recyclebare magnesiumlegering voor de Green serie en gerecycled Alluminium voor de overige series, zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Lokale Productie in de EU voor Standaard SSD's en Geheugen

Een belangrijke mijlpaal in onze duurzaamheidsreis is de verschuiving naar lokale productie van standaard SSD's en geheugen binnen de Europese Unie. Door deze productie binnen de EU te brengen, verminderen we de ecologische voetafdruk die gepaard gaat met lange internationale transporten en dragen we bij aan de regionale economie. Dit stelt ons in staat om niet alleen hoogwaardige producten te leveren, maar ook om de lokale werkgelegenheid te ondersteunen en de afhankelijkheid van externe leveranciers te verminderen. Bij SKIKK streven we er voortdurend naar om onze productieprocessen te verduurzamen en lokale productie is een belangrijke stap in die richting.

Papier en Verpakkingen

Al het papier dat we gebruiken, wordt op verantwoorde wijze geproduceerd, met houtvezels afkomstig van gerecyclede of hernieuwbare bronnen en zonder synthetische witmakers. We minimaliseren papierafval door dubbelzijdig te drukken en versturen facturen via e-mail in PDF-formaat. Onze kassabonnen worden afgedrukt op BPA-vrij thermisch papier. Onze leveranciers halen hout uit verantwoord beheerde bossen wanneer nieuwe vezels nodig zijn.

*Bij het verpakken en verzendklaar maken van bestellingen worden milieuvriendelijke verpakkingen gebruikt, zoals gerecycled karton en papier. Verpakkingen die we van leveranciers ontvangen, worden hergebruikt om verspilling te minimaliseren.

Afval

We zorgen ervoor dat afval zorgvuldig wordt gesorteerd en waar mogelijk gerecycled, inclusief niet-herbruikbare kartonnen dozen van verpakkingen, die afzonderlijk worden aangeboden aan recyclingdiensten.

Schone Energie

Ons Experience Center, kantoor en datacenter werken voor 100% op hernieuwbare elektriciteit van Vattenfall (voorheen NUON). Vattenfall heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling "fossiel vrij leven binnen één generatie". We geloven in het belang van deze inzet en de positieve stappen die al worden gezet in de richting van fossielvrije energieproductie.

Herbruikbare Onderdelen

We moedigen onze klanten actief aan om bestaande RAM-geheugen of SSD-opslag te hergebruiken bij het upgraden naar een nieuwe laptop of computer. Door hergebruik te bevorderen, dragen we bij aan minder overconsumptie en verminderen we de impact van de wegwerpcultuur.

Recht op Reparatie

Bij SKIKK zijn we van mening dat producten langer moeten meegaan en gerepareerd moeten kunnen worden wanneer ze defect raken. We streven naar producten die zijn ontworpen voor reparatie, en we omarmen de reparabiliteitseisen die zijn aangenomen door de Europese Commissie op 1 oktober 2019 als een positieve stap. We zijn echter van mening dat er nog veel werk te verrichten is, aangezien sommige fabrikanten het openen, upgraden of repareren van hun producten belemmeren. Bij SKIKK krijgt u als klant het recht om uw producten te openen, upgraden, repareren en meer, waardoor de levensduur van onze producten wordt verlengd en u volledig eigenaar bent van uw aankoop.

Transport

We maken gebruik van UPS en DHL voor ons transport, een bedrijf dat zich tot doel heeft gesteld om alle logistieke CO2-emissies tegen 2050 tot nul te reduceren. DHL minimaliseert het gebruik van fossiele brandstoffen en natuurlijke hulpbronnen en streeft naar efficiëntie en innovatie in logistieke processen en transport. Hiermee vervult DHL een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid in vervoer en logistiek.

Verantwoordelijkheid van Toeleveranciers

Bij SKIKK stellen we strenge eisen aan onszelf en onze toeleveranciers op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gezondheid en veiligheid op de werkvloer, milieupraktijken en verantwoorde inkoop van grondstoffen. We blijven onze leveranciers aanspreken op verantwoordelijk gedrag en praktijken.

Solidariteit en Diversiteit

We geloven dat onze ambities alleen kunnen worden verwezenlijkt als medewerkers zichzelf kunnen zijn. SKIKK is trots op zijn LHBTQI+ vriendelijke beleid en erkent het belang van verschillende perspectieven en talenten om creatiever en innovatiever te zijn. Dit stelt ons in staat om klanten beter te begrijpen en te bedienen.

Duurzaam Bankieren

Met de Terra-aanpak van ING kiezen we ook voor duurzaam bankieren, wat ons helpt bij het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen.

Voedsel

Op ons hoofdkantoor zorgen we voor vers fruit voor al onze medewerkers. Dit fruit is zoveel mogelijk biologisch en afkomstig van lokale boeren, waardoor we onze impact op het milieu minimaliseren.

SKIKK blijft toegewijd aan zijn missie om het milieu te beschermen en te herstellen, en we zijn trots op de stappen die we tot nu toe hebben gezet. We blijven streven naar duurzame producten, verantwoorde bedrijfspraktijken en het behoud van de planeet voor toekomstige generaties. Samen met onze klanten en partners kunnen we een positieve impact blijven maken en de wereld een betere plek maken.