Onze Strijd voor het Atlantisch Regenwoud: Resultaten en Uitdagingen

Geplaatst op 07 november 2023

In onze recente blogpost hebben we onze algehele resultaten betreft milieu-impact bij SKIKK besproken, waarbij we trots hebben gemeld dat we tot op heden 90.364,89 KG CO2 hebben bespaard en gecompenseerd in 2023, en een totaal van 202.145,84 KG sinds januari 2020.Deze indrukwekkende cijfers weerspiegelen onze toewijding aan duurzaamheid en milieubescherming.

Vandaag duiken we dieper in onze samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF) en werpen we een blik op de specifieke resultaten die we hebben behaald in onze inspanningen om het Atlantisch Regenwoud te beschermen en herstellen. Samen met het WNF hebben we belangrijke mijlpalen bereikt in de strijd voor natuurbehoud en biodiversiteit. Laten we eens nader bekijken wat we samen hebben bereikt.

Samenwerking met het WNF: Diepgaande Inzichten in Onze Natuurbeschermingsinspanningen

In onze voortdurende inzet voor milieubehoud en biodiversiteit werken we nauw samen met lokale partners en het Wereld Natuur Fonds (WNF) om positieve veranderingen te bewerkstelligen in het Atlantisch Regenwoud. Hier zijn enkele opmerkelijke resultaten van onze samenwerking:

Bescherming van Nationale Parken en Natuurreservaten: We hebben samengewerkt om wetsvoorstellen voor de inkrimping van nationale parken in het Braziliaanse Congres te voorkomen. Bovendien ondersteunden we de oprichting van belangrijke beschermde gebieden in de Braziliaanse deelstaat São Paulo, zoals Mantiqueira State Monument en Castelhanos Extractive Reserve.

Bosherstelinitiatieven: Dankzij samenwerkingen met 66 organisaties, overheden, kennisinstituten, bedrijven en NGO's, hebben we in totaal 13.000 hectare verspreid over het Braziliaanse Atlantisch Regenwoud hersteld. We herstelden ook 295 hectare bos in Brazilië en 30 hectare in Argentinië, wat resulteerde in een verbeterde toegang tot water voor lokale gemeenschappen. Onze inspanningen omvatten ook educatieve initiatieven, zoals de Braziliaanse Restoration Olympiad, waarbij 7.000 scholieren betrokken waren.

Soortenbescherming: We hebben bijgedragen aan een grootschalig jaguartellingproject in de regio rond de Iguazú-watervallen, waar gemiddeld 90 jaguars werden geteld. Dit onderzoek is van groot belang voor het behoud van deze iconische soort. Daarnaast hebben we ons gericht op het behoud van bedreigde vogel- en diersoorten in het Atlantisch Regenwoud.

Aanleg van Jaguarcorridors: In het Upper Paraná-gebied, een van de belangrijkste overgebleven gebieden van het Atlantisch Regenwoud, hebben we gewerkt aan het herstel van het leefgebied van jaguars door bossen aan te planten en voedselbossen aan te leggen. Dit draagt bij aan het creëren van een leefgebied en corridors voor jaguars en hun prooidieren, met steun van 3FM Serious Request en andere donateurs.

Uitdagingen en Belemmeringen: In de tweede helft van 2021 werden onze inspanningen belemmerd door de voortdurende coronarestricties. Fysieke bijeenkomsten en contact met landeigenaren waren niet mogelijk, waardoor het lastig was om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en de locaties voor bosherstel te bepalen.

In Brazilië hebben we ons ingespannen om het afbraakbeleid van de regering tegen te houden. Dit deden we door middel van gerichte (inter)nationale lobby, wetenschappelijke bewijsvoering in rechtszaken en publiekscampagnes. We hopen in de komende regeringsperiode meer samen te kunnen werken met de overheid om gebiedsbescherming te versterken en bosherstel op te schalen.

Deze uitdagingen benadrukken het belang van voortdurende inzet en samenwerking om de bedreigingen voor het Atlantisch Regenwoud het hoofd te bieden en te werken aan een duurzamere toekomst voor deze waardevolle ecosystemen. Samen met het WNF blijven we ons inzetten voor de bescherming en het herstel van deze cruciale natuurlijke gebieden.