Aanvullende dode pixel garantie

Heeft u uw laptop aangekocht met extra aanvullende dode pixel garantie? Hieronder vindt u de richtlijken conform ISO-normering waaraan we ons confirmeren.

ISO-13406-2

In deze ISO-normering is vastgelegd hoeveel dode (sub)pixels een scherm mag bevatten. Deze normering is slechts een richtlijn en geen verplichting. Veel fabrikanten houden zich vrijwillig aan deze ISO-normering welke opgedeeld is in 4 klassen. Wij hanteren standaard klasse 1 (geldt voor de 24-uurs dode pixel garantie). Wanneer er extra pixelgarantie bij aankoop is aangeschaft, dan geldt klasse 2 voor de periode van de duur van de extra garantieperiode.Dode pixelgarantie kan niet na ontvangst van uw order worden bijgekocht.

Wat is een groep pixels?: *een groep is een blok pixels bij elkaar (binnen een oppervlakte van 15 vierkante millimeter).