Vår kamp för den atlantiska regnskogen: resultat och utmaningar

publicerad på 07 november 2023

I vårt senaste blogginlägg diskuterade vi våra övergripande miljöpåverkansresultat på SKIKK, och rapporterade stolt att vi har sparat och kompenserat 90 364,89 KG CO2 hittills 2023, och totalt 202 145,84 KG sedan januari 2020. Dessa imponerande siffror återspeglar vårt engagemang för hållbarhet och miljöskydd.

Idag dyker vi djupare in i vårt partnerskap med World Wildlife Fund (WWF) och tar en titt på de specifika resultat vi har uppnått i våra ansträngningar att skydda och återställa den atlantiska regnskogen. Tillsammans med WWF har vi uppnått viktiga milstolpar i kampen för naturvård och biologisk mångfald. Låt oss ta en närmare titt på vad vi har åstadkommit tillsammans.

Samarbete med WWF: In-depth Insights into Our Conservation Efforts
I vårt pågående engagemang för miljövård och biologisk mångfald, arbetar vi nära med lokala partners och Världsnaturfonden (WWF) för att driva positiva förändringar i den atlantiska regnskogen. Här är några anmärkningsvärda resultat av vårt samarbete:

Skydd av nationalparker och naturreservat: Vi arbetade tillsammans för att förhindra lagförslag för att minska nationalparker i Brasiliens kongress. Dessutom stödde vi upprättandet av viktiga skyddade områden i den brasilianska delstaten São Paulo, såsom Mantiqueira State Monument och Castelhanos Extractive Reserve.

Skogsrestaureringsinitiativ: Tack vare partnerskap med 66 organisationer, regeringar, kunskapsinstitut, företag och icke-statliga organisationer har vi återställt totalt 13 000 hektar över den brasilianska Atlantens regnskog. Vi restaurerade också 295 hektar skog i Brasilien och 30 hektar i Argentina, vilket resulterade i förbättrad tillgång till vatten för lokalsamhällen. Våra ansträngningar inkluderar också utbildningsinitiativ som den brasilianska restaureringsolympiaden, som involverar 7 000 elever.

Artbevarande: Vi bidrog till ett storskaligt jaguarfolkräkningsprojekt i regionen runt Iguazúfallen, där i genomsnitt 90 jaguarer räknades. Denna forskning är av stor betydelse för bevarandet av denna ikoniska art. Dessutom har vi fokuserat på bevarandet av hotade fågel- och djurarter i den atlantiska regnskogen.

Konstruktion av Jaguar-korridorer: I Upper Paraná-regionen, ett av de viktigaste återstående områdena i den atlantiska regnskogen, har vi arbetat med att återställa jaguars livsmiljö genom att plantera skogar och skapa matskogar. Detta bidrar till skapandet av en livsmiljö och korridorer för jaguarer och deras byten, med stöd av 3FM Serious Request och andra givare.

Utmaningar och hinder: Under andra halvan av 2021 hämmades våra ansträngningar av de pågående coronarestriktionerna. Fysiska möten och kontakt med markägare var inte möjliga, vilket gjorde det svårt att etablera nya samarbeten och fastställa platser för skogsrestaurering.

I Brasilien har vi gjort ansträngningar för att stoppa regeringens anti-regeringspolitik. Vi gjorde detta genom riktad (inter)nationell lobbyverksamhet, vetenskapliga bevis i rättsfall och offentliga kampanjer. Vi hoppas kunna samverka mer med regeringen under kommande regeringsperiod för att stärka områdesskyddet och skala upp skogsrestaureringen.

Dessa utmaningar belyser vikten av fortsatt engagemang och samarbete för att ta itu med hoten mot den atlantiska regnskogen och arbeta mot en mer hållbar framtid för dessa värdefulla ekosystem. Tillsammans med WWF förblir vi engagerade i att skydda och återställa dessa avgörande naturområden.