SKIKKs hållbara resa

publicerad på 06 november 2023

Som ett hållbart företag fokuserar vi allt mer på ekologiska och miljövänliga produkter. Produkter som är mindre skadliga för miljön och som produceras rättvist av människor som tjänar en rimlig lön. Vi är fast beslutna att minimera vårt miljöavtryck och skydda planeten för framtida generationer.

Låt oss börja med det viktigaste: "Hur mår vi?"

Sedan januari 2020 har vi gjort imponerande framsteg i vårt uppdrag att skydda och återställa jorden. Det har vi gjort genom att byta till mer hållbara material och produktionsmetoder, samt genom att samarbeta med World Wildlife Fund (WWF) för att skydda och plantera skogar över hela världen. Till skillnad från vissa företag som använder produktionsskogar för greenwashing, investerar vi i skogar som håller för evigt, utan produktionsintressen.

Träd planterade och/eller permanent skyddade tillsammans med WWF:

  • SKIKK-träd: 4559

CO2-besparingar och/eller kompensation:

Total ersättning (2023 till 7 november 2023): 90 364,89 KG
Total ersättning (sedan 1 januari 2020): 202 145,84 KG
Dessa uppgifter uppdateras varje månad och vi är fortfarande engagerade i att skydda och återställa jorden med öppen information.

SKIKK och Världsnaturfonden; Plantera 1 biljon träd

Tillsammans med WWF arbetar vi med ett gemensamt mål: att skydda eller plantera en biljon träd till 2050. Det är vår gemensamma ansträngning att skapa levande skogar och en beboelig jord.

Klimatkompensation

För varje SKIKK bärbar dator eller stationär som säljs planterar WWF ett träd som kommer att hålla för evigt. Du kommer att få det första trädet från oss, och du har möjlighet att före och efteråt plantera ytterligare träd för att ytterligare kompensera ditt CO2-fotavtryck. Våra mest hållbara bärbara datorer, som SKIKK Green-serien, planterar till och med 2 träd per försäljning som standard.

Varför gör vi det här? Varje bärbar dator som levereras av SKIKK, som drivs av "grå" elektricitet, producerar ungefär lika mycket CO2 årligen som ett enda träd kan omvandla till syre och biomassa på ett år. Genom att kompensera för denna förbrukning för dig kan du använda din bärbara dator med sinnesro och veta att du bidrar till miljön genom att beställa den från oss.

Våra bärbara datorer i Green-serien har ekologiskt konstruerade höljen, och för att ytterligare uppmuntra detta, ersätter vi den "gråa" strömförbrukningen i CO2-kompensation i 2 år.

Till 2030 vill vi säkerställa att:

  • 50 % av alla skogar i världen är skyddade eller välskötta.
  • Avskogningen har upphört.
  • 350 miljoner hektar skog har återställts.

Vårt engagemang

Vi är engagerade i att etablera skyddade områden och hjälpa till att hantera dem väl genom att involvera lokalsamhällen, utbilda parkvakter och köpa nödvändiga verktyg. Vi återställer skogarna där de behövs som mest, genom att återställa jord, plantera träd och skydda dessa områden. Vi främjar hållbara produktionsmetoder för skogsbruk, fiske och andra produkter i samarbete med lokalbefolkningen. Dessutom investerar vi i forskning för att stödja effektivt bevarande och förutsäga och förhindra avskogning.

Helt återvunnen. Det är vårt mål.

Vi strävar efter att producera de bästa produkterna i världen med material av högsta kvalitet. Våra SKIKK Green, Loki & Niflheim-serier är tillverkade med en speciell återvinningsbar magnesiumlegering för Green-serien och återvunnen aluminium för de andra serierna, utan att kompromissa med kvaliteten.

Lokal produktion i EU för standard SSD:er och minne

En viktig milstolpe i vår hållbarhetsresa är övergången till lokal produktion av standard SSD:er och minne inom EU. Genom att föra denna produktion inom EU minskar vi det ekologiska fotavtrycket i samband med långa internationella transporter och bidrar till den regionala ekonomin. Detta gör att vi inte bara kan leverera högkvalitativa produkter, utan också att stödja lokal sysselsättning och minska beroendet av externa leverantörer. På SKIKK strävar vi ständigt efter att göra våra produktionsprocesser mer hållbara och lokal produktion är ett viktigt steg i den riktningen.

Papper och förpackningar

Allt papper vi använder är producerat på ett ansvarsfullt sätt, med träfibrer från återvunna eller förnybara källor och utan syntetiska vitmedel. Vi minimerar pappersspill genom att trycka på båda sidor och skicka fakturor via e-post i PDF-format. Våra kvitton är tryckta på BPA-fritt termopapper. Våra leverantörer hämtar virke från ansvarsfullt brukade skogar när nya fibrer behövs.

*Miljövänliga förpackningar används vid förpackning och förberedelse av beställningar för frakt, såsom återvunnen kartong och papper. Förpackningar vi får från leverantörer återanvänds för att minimera avfallet.

Avfall

Vi säkerställer att avfallet sorteras noggrant och återvinns där det är möjligt, inklusive icke återanvändbara kartonger från förpackningar, som presenteras separat till återvinningstjänster.

Ren energi

Vårt Experience Center, kontor och datacenter går på 100 % förnybar el från Vattenfall (tidigare NUON). Vattenfall har förbundit sig till målet att "fossilfritt leva inom en generation". Vi tror på vikten av detta engagemang och de positiva steg som redan tagits mot fossilfri energiproduktion.

Återanvändbara delar

Vi uppmuntrar aktivt våra kunder att återanvända befintligt RAM- eller SSD-minne när de uppgraderar till en ny bärbar dator eller dator. Genom att främja återanvändning bidrar vi till mindre överkonsumtion och minskar slängkulturens påverkan.

Rätt att reparera

På SKIKK tror vi att produkterna ska hålla längre och kunna repareras när de går sönder. Vi är engagerade i produkter som är designade för reparation, och vi accepterar kraven på reparationsbarhet som antogs av Europeiska kommissionen den 1 oktober 2019 som ett positivt steg. Vi tror dock att det fortfarande finns mycket arbete att göra eftersom vissa tillverkare hindrar öppning, uppgradering eller reparation av sina produkter. Hos SKIKK ges du som kund rätt till tillgång, uppgradering, reparation med mera, vilket förlänger livslängden på våra produkter och ger dig full äganderätt till ditt köp.

Transport

Vi använder UPS och DHL för våra transporter, ett företag som har satt upp som mål att minska alla logistiska CO2-utsläpp till noll till 2050. DHL minimerar användningen av fossila bränslen och naturresurser och strävar efter effektivitet och innovation inom logistikprocesser och transporter. DHL fyller därmed en föredömlig roll inom hållbarhetsområdet inom transport och logistik.

Leverantörers ansvar

På SKIKK ställer vi stränga krav på oss själva och våra leverantörer inom områdena arbete och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, miljöpraxis och ansvarsfull inköp av råvaror. Vi fortsätter att hålla våra leverantörer ansvariga för ansvarsfullt beteende och praxis.

Solidaritet och mångfald

Vi tror att våra ambitioner bara kan uppnås om medarbetarna kan vara sig själva. SKIKK är stolta över sin HBTQI+-vänliga policy och inser vikten av olika perspektiv och talanger för att vara mer kreativa och innovativa. Detta gör att vi bättre förstår och servar kunderna.

Hållbar bankverksamhet

Med ING:s Terra-strategi väljer vi också hållbar bankverksamhet, vilket hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål.

Mat

På vårt huvudkontor tillhandahåller vi färsk frukt till alla våra anställda. Denna frukt är så mycket som möjligt ekologisk och kommer från lokala bönder, vilket minimerar vår påverkan på miljön.

SKIKK är fortsatt engagerad i sitt uppdrag att skydda och återställa miljön, och vi är stolta över de steg vi har tagit hittills. Vi fortsätter att sträva efter hållbara produkter, ansvarsfulla affärsmetoder och att bevara planeten för framtida generationer. Tillsammans med våra kunder och partners kan vi fortsätta att påverka och göra världen till en bättre plats.